Vi har fikset noen problemer med den siste oppdateringen:

  • Tomme treningsplaner vil ikke lenger skape en errormelding.
  • En redirect feil ble fikset.
  • Du vil ikke lenger få en errormelding hvis du legger til en treningsplan på kunde uten å ha noen egne planer.
  • Feil brukernavn / passord dialog ble ikke vist, dette er nå fikset.
  • Et problem ble fikset hvor man ikke kunne legge til kvinnelige kunder.
  • Vi fikset et problem som gjorde at man ikke kunne lage nye øvelser.