Endelig er vi klare med en ny oppdatering til PT Office. Følgende funksjoner er nå lagt til:

Dashboard

Dashboard er den nye hovedsiden for PT. Her vil du få et overblikk over kommende avtaler, kundene dine, avtalestatistikk og avtaler over tid. Man kan fortsatt få rask tilgang til mat, trening og kundelisten.

Kundegrupper

Kundegrupper er et nyttig verktøy som lar deg som PT sortere kundene dine i grupper.

Nye sorteringsfunksjoner for PT, kundeliste

Vi har gitt ut en rekke sorteringsfunksjoner i kundelisten.

Redigering av øvelser

Det er nå mulig å redigere øvelser, dette kan også gjøres i treningsplanen.

Stabilitetsforbedringer

Flere tiltak har blitt gjort for å øke stabiliteten i PT Office programvaren. En stor mengde feil har også blitt fikset.

Du kan sende en epost til feil@ptoffice.no, hvis du opplever problemer med denne utgivelsen.

Author Jim

More posts by Jim