Hva er nytt i PT Office

Ny loggføring av trening

Det nye loggføringssystemet i PT Office gir bedre oversikt over treningsøkten.

  • Det er enkelt å holde oversikt over treningsplanen, tidligere utførte loggføringer og hvor langt utøveren har kommet i treningsøkten.
  • Loggføringssverktøyet viser hva som ble loggført foregående trening.
  • PT kan enkelt loggføre flere sett enn oppført i treningsplanen. Dette vises som et desimal etter det opprinnelige settnummeret. ( Eks Sett 1.1)
  • Unilaterale øvelser loggføres som bilaterale øvelser.

Kategorier i øvelsessøk

Det er lagt inn mulighet for å søke etter øvelser raskere ved hjelp av kategorier.

Massemeldinger

Mulighet for å sende meldinger til alle kunder i kundelisten.

Brukervennlighet og design

Det har i denne oppdateringen blitt gjort en del forbedringer av brukervennligheten, for å gjøre det enklere å navigere i programvaren.

Bugfix og forbedringer

Det er fikset bugs og forbedret kodene og hastigheten i programvaren