Bilder av nye funksjoner

Klikk for å forstørre.

Kalender og timekort

Kalender og Timekort

Flere forbedringer til kalender og timekort, blant annet økt hastighet og brukervennlighet.

PT søk

PT søk

En ny søkefunksjonalitet som lar kunden søke etter Personlige Trenere basert på en rekke filtere, som tjenester, spesialiteter og sted.

PT Profiler

PT profiler gir deg muligheten til å vise informasjon om deg selv til andre brukere av PT Office. På denne siden vises dine tjenester, spesialiteter, treningssenter du holder til ved, sted, og litt info om hvem du er.

Kunde vil også kunne bruke denne funksjonen til å søke etter, eller sende forespørsler til PT om å bli dems kunde.

Det er valgfritt å profilere seg selv via PT Profiler, funksjonen kan skrus av i Instillinger/Rediger PT info.

Annet

Endringer i design og brukervennlighet

Navigasjonsmenyen er nå blitt gjort mer brukervennlig, og et mer “delikat” design har blitt laget.

For kunde: Elementene i sidemenyen har blitt delt inn i underkategoriene “Mat” og “Trening”, for å gjøre det enklere å finne hva man leter etter.

Økt hastighet

Flere optimaliseringer har blitt gjort for å øke hastigheten i PT Office. Vi har sett minst en fordobling i hastighet på visse steder i programmet.

Målsetninger redesign

Målsetninger har blitt gjort mer brukervennlig, spesielt på mobil.

Dashboard, kundestatistikk

Vi har lagt til kundestatistikk i dashboard.

Betaling, forbedringer

Betalingssiden viser nå en tabell over hva som ligger i prisen på hver plan.

Øvelsesdatabase, kunde

Kunde har nå tilgang til å søke seg igjennom, og se på øvelser i øvelsesdatabasen.